Home

Impatto ambientale - Benedetto Norcia

Muse Boheme s.r.o. se zabývá propagací a organizováním výměnných akcí v oblasti umění, kultury, obchodu a cestovního ruchu mezi Itálií a Českou republikou. Pořádáme kulturní akce, připravujeme výstavy, zajišťujeme obchodní účasti na veletrzích a další činnost související s podporou daných aktivit obou zemí.

Muse Boheme spravuje galerii SICILIA ANIMAMIA, ve které se pořádají, kromě běžných expozicí, kurzy mozaiky, sochařství, malby, rytin a provádí restaurování mozaiky. 

Muse Boheme představuje na italském trhu malé české výrobce křišťálu. Na našich stránkách můžete shlédnout tradiční broušený křišťál, hladký ručně dekorovaný křišťál či křišťálové lustry s prvky Swarovski.

Muse Boheme poskytuje společně s místními odborníky poradenskou činnost italským podnikatelům, kteří mají zájem zahájit podnikatelskou činnost v České republice. Zajišťujeme asistenci při zakládání obchodních společností, zabýváme se vyhledáváním obchodních partnerů, klientů, nemovitostí vhodných k podnikatelskému účelu, průzkumy trhu, překlady a tlumočení. Poskytujeme též asistenci českým občanům v Itálii. 

 

Neváhejte nás kontaktovat ohledně bližších informací o našich aktivitách.

Muse Boheme s.r.o. si occupa di promuovere scambi artistici, culturali, commerciali e turistici fra l'Italia e la Repubblica Ceca. Il nostro è un impegno continuo volto alla realizzazione di eventi, organizzare incontri culturali e commerciali, mostre, partecipazioni alle fiere, e pianificare ogni tipo di attività riguardante la promozione dei due paesi. 

Muse Boheme gestisce la galleria SICILIA ANIMAMIA nella quale, oltre alla classica attività espositiva, si tengono corsi di mosaico, scultura, pittura, incisione e si eseguono restauri di mosaico. 

Muse Boheme presenta sul mercato italiano piccoli produttori cechi di cristallo di Boemia. Sul nostro sito potete vedere tradizionale cristallo molato, cristallo liscio decorato a mano e lampadari in cristallo con particolari in Swarovski.  

 Muse Boheme fornisce consulenze per avviare attività commerciali e investimenti in Repubblica Ceca supportate in tutto il loro iter da esperti professionisti locali. Forniamo assistenza per la costituzione di società, facciamo ricerca di partner commerciali e di clienti, ricerca di immobili adatti per le attività imprenditoriali, ricerche di mercato, traduzioni ed interpretariato. Forniamo inoltre l'assistenza ai cittadini cechi in Italia. 

 

Contattateci per maggiori informazioni sulle nostre attività.

  

Muse Boheme

Italsko-český kulturní spolek C'ARTE BOHEME