Home

Impatto ambientale - Benedetto Norcia

Muse Boheme s.r.o. se zabývá propagací a organizováním výměnných akcí v oblasti umění, kultury, obchodu a cestovního ruchu mezi Itálií a Českou republikou. Pořádáme kulturní akce, připravujeme výstavy, zajišťujeme obchodní účasti na veletrzích a další činnost související s podporou daných aktivit obou zemí. Organizujeme kurzy mozaiky, sochařství, malby, rytin a restaurování mozaiky s mistrem Benedettem Norciou. 

Muse Boheme poskytuje společně s místními odborníky poradenskou činnost italským podnikatelům, kteří mají zájem zahájit podnikatelskou činnost v České republice. Zajišťujeme asistenci při zakládání obchodních společností, zabýváme se vyhledáváním obchodních partnerů, klientů, nemovitostí vhodných k podnikatelskému účelu, průzkumy trhu, překlady a tlumočení. Poskytujeme též asistenci českým občanům v Itálii. 

 

Neváhejte nás kontaktovat ohledně bližších informací o našich aktivitách.

Muse Boheme s.r.o. si occupa di promuovere scambi artistici, culturali, commerciali e turistici fra l'Italia e la Repubblica Ceca. Il nostro è un impegno continuo volto alla realizzazione di eventi, organizzare incontri culturali e commerciali, mostre, partecipazioni alle fiere, e pianificare ogni tipo di attività riguardante la promozione dei due paesi Organizziamo i corsi di mosaico, scultura, pittura, incisione e restauro di mosaico con il maestro Benedetto Norcia.  

 Muse Boheme fornisce consulenze per avviare attività commerciali e investimenti in Repubblica Ceca supportate in tutto il loro iter da esperti professionisti locali. Forniamo assistenza per la costituzione di società, facciamo ricerca di partner commerciali e di clienti, ricerca di immobili adatti per le attività imprenditoriali, ricerche di mercato, traduzioni ed interpretariato. Forniamo inoltre l'assistenza ai cittadini cechi in Italia. 

 

Contattateci per maggiori informazioni sulle nostre attività.

  

Muse Boheme

Italsko-český kulturní spolek C'ARTE BOHEME

Muse Boheme

Sicílie